Sa subrang busy sa iyotan nakalimutang ilabas ang tamod